Odpylacz cyklonowy obliczenia

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector prezentuje w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla przeciętnych i ogromnych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wysyłane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w okresie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zakończeniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi dobre dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego działalności (on-line kiedy także po jego wyłączeniu (off-line.